برگزاری و اتمام دوره کارآموزی سنگ نوردی توسط کار گروه آموزش هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی شهرستان ملکان

برگزاری و اتمام دوره کارآموزی سنگ نوردی توسط کار گروه آموزش هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی شهرستان ملکان

برگزاری و اتمام دوره کارآموزی سنگ نوردی توسط کار گروه آموزش هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی شهرستان ملکان وبا همکاری هیئت کوهنوردی استان آذربایجان شرقی

این دوره روزهای ۲۹آبان ماه تا ۱آذر ماه در منطقه صخره های قزلار قلعه سی شهرستان ملکان وبا حضور و نظارت ناظرین و مسئولین هیئت کوهنوردی شهرستان ملکان برگزار وبا موفقیت به اتمام رسید.


مدرس و مربی: آقایان سلیمان قرجه داغی و حسن نوبهار
شرکت کنندگان در دوره:
آقایان:
۱-حاج سعید آقاپور
۲-ناصر فیضی زاده
۳-غلامحسین مجتهدی
۴-حسین عباسی
۵-بهزاد رشیدی
۶-رامین قنبر پور

کلید واژه ها