کوهنوردان شهرستان ملکان راهی کربلای معلی شدند

کوهنوردان شهرستان ملکان راهی کربلای معلی شدند

ده نفر از کوهنوردان شهرستان ملکان راهی کربلای معلی شدند و مسیر نجف تا کربلا پیاده طی خواهند کرد  آرزوی سلامتی وموفقیت برایشان داریمالتماس دعا 

ده نفر از کوهنوردان شهرستان ملکان راهی کربلای معلی شدند و مسیر نجف تا کربلا پیاده طی خواهند کرد  

آرزوی سلامتی وموفقیت برایشان داریم

التماس دعا

 

کلید واژه ها