صعود قلعه گندیمان مشکین شهر به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و روز کوهنورد

صعود قلعه گندیمان مشکین شهر به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و روز کوهنورد

کوهپیمایی هیئت کوهنوردی شهرستان هریس به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و روز کوهنورد به قلعه گندیمان مشکین شهر  

کوهپیمایی هیئت کوهنوردی شهرستان هریس به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و روز کوهنورد به قلعه گندیمان مشکین شهر 

 

کلید واژه ها