برگزاری همایش استانی کوهروی بانوان در منطقه آبشار گل آخور
حضور کوه بانوان استان در همایش استانی

برگزاری همایش استانی کوهروی بانوان در منطقه آبشار گل آخور

همایش استانی کوهروی بانوان در منطقه توریستی آبشار گل آخور به میزبانی شهرستان ورزقان در تاریخ ۲۲ مرداد ۹۵ اجرا گردید. در این همایش استانی شهرستان ورزقان میزبان بیش از ۱۳۰ نفر از کوه بانوان گروه های کوهنوردی ازشهرهای تبریز، اهر، اسکو ،مرند، جلفا .هریس  ورزقان و کوه بانوان استان بود و شرکت کنندگاه برای […]

همایش استانی کوهروی بانوان در منطقه توریستی آبشار گل آخور به میزبانی شهرستان ورزقان در تاریخ ۲۲ مرداد ۹۵ اجرا گردید.
در این همایش استانی شهرستان ورزقان میزبان بیش از ۱۳۰ نفر از کوه بانوان گروه های کوهنوردی ازشهرهای تبریز، اهر، اسکو ،مرند، جلفا .هریس  ورزقان و کوه بانوان استان بود و شرکت کنندگاه برای صبحانه و نهار میهمان مجریان برنامه بودند.
از مسئولین محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان ورزقان ، هیات کوهنوردی بویژه کارگروه بانوان ورزقان و هیات ورزشهای همگانی ورزقان کمال تشکر و قدردانی را داریم.

 

برگزاری همایش استانی کوهروی بانوان در منطقه آبشار گل آخور

 

برگزاری همایش استانی کوهروی بانوان در منطقه آبشار گل آخور

برگزاری همایش استانی کوهروی بانوان در منطقه آبشار گل آخور

برگزاری همایش استانی کوهروی بانوان در منطقه آبشار گل آخور

برگزاری همایش استانی کوهروی بانوان در منطقه آبشار گل آخور

برگزاری همایش استانی کوهروی بانوان در منطقه آبشار گل آخور

برگزاری همایش استانی کوهروی بانوان در منطقه آبشار گل آخور

برگزاری همایش استانی کوهروی بانوان در منطقه آبشار گل آخور

برگزاری همایش استانی کوهروی بانوان در منطقه آبشار گل آخور

برگزاری همایش استانی کوهروی بانوان در منطقه آبشار گل آخور


@tabrizmount

کلید واژه ها