مراسم استقبال از فاتحین لنین در میانه

مراسم استقبال از فاتحین لنین در میانه

” محمد رضا شاهمحمدی” و “هادی جعفری” دو کوهنورد میانه ای که موفق به صعود  قله 7134 متری لنین شده بودند امروز با حضور  مسئولین هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان و میانه و همچنین مسئولین و پیشکسوتان شهر  در میدان معلم مورد استقبال قرار گرفتند. @tabrizmount

” محمد رضا شاهمحمدی” و “هادی جعفری” دو کوهنورد میانه ای که موفق به صعود  قله 7134 متری لنین شده بودند امروز با حضور  مسئولین هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان و میانه و همچنین مسئولین و پیشکسوتان شهر  در میدان معلم مورد استقبال قرار گرفتند.
مراسم استقبال از فاتحین لنین در میانه مراسم استقبال از فاتحین لنین در میانه مراسم استقبال از فاتحین لنین در میانه مراسم استقبال از فاتحین لنین در میانه مراسم استقبال از فاتحین لنین در میانه
@tabrizmount

کلید واژه ها