پیمایش و دوره همگانی کوهپیمایی باشگاه های شهرستان ملکان

پیمایش و دوره همگانی کوهپیمایی باشگاه های شهرستان ملکان

روز جمعه مورخه ۱۴ شهریور ماه، پیمایش و دوره  همگانی کوهپیمایی باشگاههای  شهرستان ملکان در ارتفاعات عینالی تبریز و قرارگاه کوهنوردی عظیم قیچی ساز برگزار گردید.مربی این دوره آقای سید علی آقا سیدی ریئس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان آذربایجان شرقی بود.روابط عمومی هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان آذربایجان شرقی

روز جمعه مورخه ۱۴ شهریور ماه، پیمایش و دوره  همگانی کوهپیمایی باشگاههای  شهرستان ملکان در ارتفاعات عینالی تبریز و قرارگاه کوهنوردی عظیم قیچی ساز برگزار گردید.
مربی این دوره آقای سید علی آقا سیدی ریئس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان آذربایجان شرقی بود.

روابط عمومی هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان آذربایجان شرقی

کلید واژه ها