نامه وزارت ورزش و جوانان و نامه فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی در خصوص محدودیت فعالیت های ورزشی

نامه وزارت ورزش و جوانان و نامه فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی در خصوص محدودیت فعالیت های ورزشی

IMG_20200719_204032_181 IMG_20200719_203249_238

کلید واژه ها