شرایط فعالیت باشگاه های کوهنوردی و مجموعه های ذیربط

شرایط فعالیت باشگاه های کوهنوردی و مجموعه های ذیربط

طبق پروتکل های فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی، شرایط فعالیت تمامی باشگاه های کوهنوردی اعلام شد.    

طبق پروتکل های فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی، شرایط فعالیت تمامی باشگاه های کوهنوردی اعلام شد.

 

prot

 

کلید واژه ها

مطالب مرتبط