اطلاعیه کمیته هیمالیانوردی هئیت کوهنوردی استان آذربایجانشرقی

پیرو اطلاعیه قبلی مبنی بر اینکه:  هیمالیانوردان و عزیزانی که قصد صعود به قلل بالای ۷۰۰۰ متری و ۸۰۰۰ متری دارند.با عنایت به سیاستهای اخیر اداره کل ورزش و جوانان در خصوص معرفی هیمالیانوردان به اسپانسرهای مالی، از عزیزانی که قصد صعود به قلل هیمالیا داشته و نیاز به اخذ مجوز شورای برون مرزی و […]

پیرو اطلاعیه قبلی مبنی بر اینکه: 

هیمالیانوردان و عزیزانی که قصد صعود به قلل بالای ۷۰۰۰ متری و ۸۰۰۰ متری دارند.
با عنایت به سیاستهای اخیر اداره کل ورزش و جوانان در خصوص معرفی هیمالیانوردان به اسپانسرهای مالی، از عزیزانی که قصد صعود به قلل هیمالیا داشته و نیاز به اخذ مجوز شورای برون مرزی و اخذ معرفی نامه از اداره ورزش و جوانان جهت ارائه به اسپانسرهای مالی خواهند داشت، خواهشمند است برنامه خود را تا  به کمیته هیمالیانوردی هیئت کوهنوردی استان ارائه نمایند.

مهلت ارائه برنامه: ۲۰-۳-۱۳۹۹

لازم بذکر است بعد تاریخ ذکر شده از قبول ارائه برنامه معذور خواهیم شد

کلید واژه ها