اجتناب از سفر به استان خوزستان جهت هرگونه فغالیت کوهنوردی و صعودهای ورزشی

با توجه به شیوع بیماری کرونا در استان خوزستان و درخواست هیات کوهنوردی این استان، مقتضی است تمام باشگاههای کشور از برنامه ریزی سفر به آن استان جهت فعالیتهای کوهنوردی و صعودهای ورزشی از جمله صعود به قله “کینو” ، بلندترین کوه استان خوزستانتا اطلاع ثانوی اجتناب نمایند.

با توجه به شیوع بیماری کرونا در استان خوزستان و درخواست هیات کوهنوردی این استان، مقتضی است تمام باشگاههای کشور از برنامه ریزی سفر به آن استان جهت فعالیتهای کوهنوردی و صعودهای ورزشی از جمله صعود به قله “کینو” ، بلندترین کوه استان خوزستانتا اطلاع ثانوی اجتناب نمایند.

کلید واژه ها