گزارش صعود قلل پوبدا و خانتانگری

گزارش صعود قلل پوبدا و خانتانگری و دریافت نشان پلنگ برفی توسط ابوالفضل گوزلی

همایش گژارش خوانی برنامه آقای ایوالفضل گوزلی در صعود به ۵ قله بالای ۷۰۰۰متری در منطقه پامیر و تیان‌شان و اخذ نشان پلنگ‌برفی ازکشور روسیه امروز پنجشنبه مورخه ۹۸/۸/۲ با حضور پیشکسوتان و هیمالیانوردان و‌ مربیان و کوهنوردان و همنوردان برگزار گردید.

۴۴۷۸۲۳۸۲۰_۴۲۹۹۴۱۴۶۴۰۱۵۳۵۲_۲۳۲۸۶۹۴۶۴۰۱۴۴۰۰_۲۳۴۵۷۰۴۶۴۰۲۵۱۹۶_۲۳۳۱۸۸

کلید واژه ها

مطالب مرتبط