پنجمین جلسه هیات کوهنوردی و صعود های کوهنوردی استان با مسئولین باشگاه های کوهنوردی تبریز برگزار شد

پنجمین جلسه هیات کوهنوردی و صعود های کوهنوردی استان با مسئولین باشگاه های کوهنوردی تبریز برگزار شد

پنجمین جلسه هیات کوهنوردی و صعود های کوهنوردی استان با مسئولین باشگاه های کوهنوردی تبریز در مورخه ۹۷/۸/۷ در دفتر باشگاه اولدوز تشکیل گردید در این جلسه نخست دبیر هیات با  تشکر ار حضور مسولین باشگاه ها دز جلسه و باشگاه اولدوزدر میربانی  با بیان موضوعات  جلسه درمورد پیگیری مسایل مطروحه قبلی گزارشاتی ارایه  و […]

پنجمین جلسه هیات کوهنوردی و صعود های کوهنوردی استان با مسئولین باشگاه های کوهنوردی تبریز در مورخه ۹۷/۸/۷ در دفتر باشگاه اولدوز تشکیل گردید
در این جلسه نخست دبیر هیات با  تشکر ار حضور مسولین باشگاه ها دز جلسه و باشگاه اولدوزدر میربانی  با بیان موضوعات  جلسه درمورد پیگیری مسایل مطروحه قبلی گزارشاتی ارایه  و سپس در مورد صعود برتر و صعود های زمستانی در سال ۹۷ از طرف باشگاه ها و  بخشنامه های اخیر که از طرف فدراسیون صادر شده قرایت و در آموزش مسایلی مطرح شد.

سپس هریک از باشگاه ها نکته نظرات و پبشنهادهای خود را درمورد هر یک از مسایل مطروحه بیان نمودند در خاتمه ریاست هیات کوهنوردی با استماع نکته نظرات حاضرین در جلسه با بیان اهمیت دادن به هر یک ار مسایل مطروحه بخصوص در مورد آموزش و بخشنامه های فدراسیون که از سوی وزارت مطبوع و یا فدراسیون و اداره کل ورزش ابلاغ میشود را حایز اهمیت دانسته و اجرا و رعایت آنها را به لحاظ قانونی نه تنها دست و پا گیر نبوده بلکه به صلاح باشگاه و کوهنوردی دانسته و در روند رو به رشد و قانونمند بودن فعالیت ها و حفظ محیط زیست و تفکیک کوهنوردی با گل گشتی و گردشگری موثر میباشد.

در مورد صعودهای برتر پشنهاد تشکیل یک تیم خوب و فنی از همنوردان حایز شرایط در باشگاه ها و حمایت از این تیم دربرنامه صعود های برون مرزی دور از دسترس ندانسته و برنامه ریزی لازم برای صعو دهای فنی را نیز با حمایت هیات استان که در جلسه هیات ریسه نیز مطرح و مورد تصویب قرار گرفته اعلام نمودند در خاتمه از کلیه پبشکسوتان و همنوردان و دست اندرکاران که در بر گزاری همایش با شکوه  پبشکسوتان کشور این هیات را یاری نمودند تقدیر و تشکر نمودند

 

کلید واژه ها