برگزارى دوره درجه دو کوهپیمایى به میزبانى هیئت کوه نوردى شهرستان کلیبر-استان آذربایجان شرقى

برگزارى دوره درجه دو کوهپیمایى به میزبانى هیأت کوهنوردى شهرستان کلیبر سرپرست و مدرس: سیدعلى آقاسیدى ناظر: محمد جدائیان دوره مربیگرى درجه دو کوهپیمایى به مدت پنج روز و بطور کامل در طبیعت برگزار گردید و مباحث سنگ نوردى؛ ابزارگذارى؛ ساخت برانکارد و حمل مجروح؛ نجات فنى مصدوم؛ عبور از رودخانه؛ روش ها و تکنیک […]

برگزارى دوره درجه دو کوهپیمایى

به میزبانى هیأت کوهنوردى شهرستان کلیبر

سرپرست و مدرس: سیدعلى آقاسیدى

ناظر: محمد جدائیان

دوره مربیگرى درجه دو کوهپیمایى به مدت پنج روز و بطور کامل در طبیعت برگزار گردید و مباحث سنگ نوردى؛ ابزارگذارى؛ ساخت برانکارد و حمل مجروح؛ نجات فنى مصدوم؛ عبور از رودخانه؛ روش ها و تکنیک هاى مدیریت کلاس؛ پیمایش شبانه؛ انواع فرود و حمایت شانه ایى؛ تدریس و سپس از کارآموزان آزمون هاى عملى اخذ گردید.

 

کلید واژه ها