گزارش برنامه صعود گرده و دیواره علم کوه

منطقه تخت سلیمان ، رودبارک مدت زمان اجرای برنامه ۹۷/۰۵/۲۱ الی ۹۷/۰۵/۲۸ روز اول ۹۷/۰۵/۲۱:حرکت از تبریز بااعضای ۱۳نفره تیم اعزامی به سرپرستی هادی محرمی(مسئول کمیته دیواره نوردی هیات کوهنوردی استان) روز دوم ۹۷/۰۵/۲۲:حرکت از محل قرارگاه ونداربن به سمت علم چال روز سوم۹۷/۰۵/۲۳:صعود گرده شمالی علم کوه توسط بانوان مهناز بنی هاشم ، فاطمه […]

منطقه تخت سلیمان ، رودبارک

مدت زمان اجرای برنامه ۹۷/۰۵/۲۱ الی ۹۷/۰۵/۲۸

روز اول ۹۷/۰۵/۲۱:
حرکت از تبریز بااعضای ۱۳نفره تیم اعزامی به سرپرستی هادی محرمی(مسئول کمیته دیواره نوردی هیات کوهنوردی استان)

روز دوم ۹۷/۰۵/۲۲:
حرکت از محل قرارگاه ونداربن به سمت علم چال

روز سوم۹۷/۰۵/۲۳:
صعود گرده شمالی علم کوه توسط بانوان مهناز بنی هاشم ، فاطمه بهرامی و آقایان حسین فخری و هادی محرمی(سرپرست)
صعود مسیر ایتالیا «کریستال فال» توسط آقایان حامد و علیرضا کارگرذوقی و امدادرسانی به۲نفر در مسیر هاری رست
صعود مسیر آرش تا طاقچه فرانسه و شبمانی به روی طاقچه توسط آقایان محمد عشقی نور و محمدرضا حقیقت مند.ادامه مسیرتا قله به فردا موکول می شود.
صعود مسیر سال ۴۸ لهستانیها توسط آقایان محمد پیروسار و محمد زرشکی نوبر

روز چهارم ۹۷/۰۵/۲۴:
صعود مسیر آرش تا قله توسط آقایان محمد عشقی نور و محمدرضا حقیقت مند و شبمانی در جانپناه سیاه سنگها
صعود مسیر سال ۵۲ لهستانیها توسط بانوان حبیبه رحیمی و سولماز پیوند تا طاقچه قمقمه و شبمانی بروی دیواره. متاسفانه بر اثر حادثه سقوط خانم حبیبه رحیمی به علت کنده شدن چند عدد میخ مسیر و مصدومیت پای ایشان از ادامه صعود منصرف و تصمیم به فرود از دیواره در فردای آن روز می گیرند.
صعود مسیر هاری رست تا طول ۶ توسط آقایان حامد کارگرذوقی و هادی محرمی برای جمع آوری طنابهای به جامانده از امدادرسانی دیروز٫

روز پنجم ۹۷/۰۵/۲۵:
صعود مسیر احسان توسط آقایان محمد زرشکی نوبر و هادی محرمی و بازگشت به محل کمپ
صعود مسیر هاری رست توسط بانو سحر مالکی و آقای محمد پیروسار و بازگشت به محل کمپ
بازگشت تیم لهستانیها ۵۲ و آرش به محل کمپ
همچنین امروز آقایان حامد و علیرضا کارگرذوقی اقدام به صعود مسیر همدانی ها برای کمک رسانی به تیم ۵۲ نمودند.

روزششم ۹۷/۰۵/۲۶:
صعود تیم ۴نفره متشکل از بانو سولماز پیوند و آقایان محمد عشقی نور ، حامد کارگرذوقی و محمدرضا حقیقت مند به مسیر هاری رست و بازگشت به قرارگاه ونداربن
دیگر اعضای تیم نیز در این روز به جمع آوری کمپ و تجهیزات پرداخته و به سمت قرارگاه ونداربن حرکت می کنند.

روز هفتم ۹۷/۰۵/۲۷:
حرکت تیم از قرارگاه ونداربن به سمت تبریز

روز هشتم ۹۷/۰۵/۲۸:
اعضای تیم در بامداد امروز به تبریز می رسند.

گزارش : محمد پیروسار

کلید واژه ها