فراخوان پروژه کوهنوردی صعود به ۳۱ قله بلند ۳۱ استان کشور

یرو بخشنامه شماره ۴۲۹۴/۲۶۳ تاریخ ۱۵/آذر/۹۵، به آگاهی می‌رساند؛ این فدراسیون در نظر دارد با همکاری موسسه آموزشی گردشگری ارسباران “طرح صعود به ۳۱ قله بلند ۳۱ استان کشور” را در قالب یک پروژه ملی کوهنوردی با هدف معرفی و صعود بلندترین قله هر استان به عنوان یک جاذبه گردشگری ورزشی معرفی و اجرا نماید. […]

یرو بخشنامه شماره ۴۲۹۴/۲۶۳ تاریخ ۱۵/آذر/۹۵، به آگاهی می‌رساند؛ این فدراسیون در نظر دارد با همکاری موسسه آموزشی گردشگری ارسباران “طرح صعود به ۳۱ قله بلند ۳۱ استان کشور” را در قالب یک پروژه ملی کوهنوردی با هدف معرفی و صعود بلندترین قله هر استان به عنوان یک جاذبه گردشگری ورزشی معرفی و اجرا نماید. بدیهی است پروژه مذکور به عنوان یک طرح ملی م‌یتواند از یکسو موجب آشنایی کوهنوردان داخلی و خارجی با قلل مرتفع کشور شده و از طرفی دیگر یک اقدام توسعه‌گرا در صنعت گردشگری کوهستان شود: …

لذا براساس اعلام نظر هیات های کوهنوردی استان‌ها لیست ۳۱ قله بلند ۳۱ استان کشور به شرح “جدول پیوست” اعلام می‌گردد.

مقتضی است؛ چنانچه کوهنوردی اقدام به صعود تمامی قلل مندرج در جدول فوق نموده، مستندات مربوطه شامل گزارش هر یک از صعودها به همراه تصاویر در قالب یک جزوه و ارسال اسناد تکمیلی را به این فدراسیون (ذکر نام پروژه صعود به ۳۱ قلل مرتع ایران در بسته ارسالی الزامی است) ارسال نماید. بدیهی است پس از بررسی کارشناسان امر در دبیرخانه این طرح و تایید آن در قالب یک همایش ملی “نشان صعود به ۳۱ قله ایران” به ایشان اعطا خواهد شد.

لازم به ذکر است نخستین همایش اعطای نشان صعود به مرتفع ترین قلل ۳۱ استان ایران با مشارکت موسسه گردشگری ارسباران در نیمه نخست سال ۹۶ برگزار خواهد گردید (زمان و مکان اولین مرحله این همایش ملی پس از جمع بندی و شناسایی نفرات شاخص اعلام خواهد شد).

بانک اطلاعات ۳۱ قله مرتفع ۳۱ استان از فایل پیوست دریافت نمائید.

کلید واژه ها