اسامی قبول شدگان دوره مربیگری درجه۳ صعودهای ورزشی/پلور – آذر ۹۵

اسامی قبول شدگان دوره مربیگری درجه۳ صعودهای ورزشی/پلور – آذر ۹۵

با عنایت به برگزاری دوره مربیگری درجه۳ صعودهای ورزشی در نیمه اول آذر ماه سال جاری در مجتمع کوهستانی پلور اسامی قبول شدگان شرح به شرح زیر اعلام می‌گردد:

با عنایت به برگزاری دوره مربیگری درجه۳ صعودهای ورزشی در نیمه اول آذر ماه سال جاری در مجتمع کوهستانی پلور اسامی قبول شدگان شرح به شرح زیر اعلام می‌گردد…

خانمها : 
womans-soodhayevarzeshi-plour

آقایان :

mans-soodhayevarzeshi-plour

 

همچنین خاطرنشان می‌گردد جهت صدور احکام مربیگری لازم است:

الف) دوره تئوری تربیت بدتی با موفقت گذرانده و گواهی به فدراسیون ارائه گردد.

ب) پایان نامه مورد نظر پس از تأیید مربیان درجه ۱ صعودهای ورزشی در فرصت تعیین شده ارائه گردد.

ج) کسری مدارک احتمالی تأمین گردد.

 

کلید واژه ها