کویرنوردی

کویرنوردی

مسئول : یونس موحد سریعی
دبیر :
اهداف کویرنوردی:
۱) تدوین و ارائه طرح درس کویر نوردی
۲) آموزش های مقدماتی کویرنوردی
۳) ساماندهی پیمایش های کویرنوردی
۴) اجرای کلاس های آموزش کویرنوردی در میان کلیه گروه های کوهنوردی استان و سایر استانهای کشور
۵) ارتقاء سطح کویرنوردی در ایران
۶) تربیت مربی و راهنمایان کویرنوردی
۷) برگزاری کلاس های امداد و نجات در کویر و مبانی و خطرات کویرنوردی
۸) اجرای کلاس های ناوبری و کار با تجهیزات رادیویی و ارتباطی در کویر
تاریخچه مختصری از کویرنوردی در جهان و ایران :
۱) سال ۱۹۰۰ اسون هیدن کویرنورد سوئدی اجتناب از ورود به ریگ جن
۲) سال ۱۹۳۰ آلفرنس گابریل عبور از کنار ریگ جن
۳) رینهولد مسنر ایتالیایی پیمایش انفرادی صحرای گپی چین به طول ۴۵۰ کیلومتر با  پای پیاده و صحرای سینا به طول ۱۲۰۰                     کیلومتر با همراهی یک راهنما و شتر
۴) تیم شادروان جلال رابوکی در سال ۱۳۶۱ پیمایش ۱۸۰ کیلومترکویر از عروسان به طرود
۵) علی پارسایی به همراه گروهش و توسط ماشین با ۸ بار تلاش برای عبور از ریگ جن با شکست مواجه شد ولی بار آخر در زمستان ۱۳۸۴ پس از پیدا کردن مسیرهای از سمت جنوب توانست وارد ریگ جن شود و تا مرکز ریگ جن حرکت کنند.
۶) حسین نظر، محقق و کویرنورد که کتاب “گامی به سوی کویرهای ایران ”  نوشته اوست او چندین مورد راهنمایی کویرنوردان در کویرهای ایران را برعهده گرفته است.
۷) یونس موحد، رکورد دار پیمایش مسافت بلند درچاله کویرمرکزی، پیمایش مسیر نرمال ۴۵۰ کیلومتر کاشان به پارک ملی و حوزه چهل گدار ، پیمایش پای پیاده ۴۰۰ کیلومترغیرنرمال برای نخستین  بار در فصل زمستان در جهان در مدت ۸ روز ۱۸ ساعت و عبور از غرب به شرق  کویر ریگ جن در ۲ روز و۱۸ ساعت.

 

کارگروه کویر نوردی

کارگروه کویر نوردی

کارگروه کویر نوردی

کلید واژه ها