پروتکل فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی در خصوص شرایط فعالیت باشگاه های کوهنوردی

شرایط فعالیت باشگاه های کوه نوردی و مجموعه های ذیربط طبق پروتکل های فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی اعلام شد. 

شرایط فعالیت باشگاه های کوه نوردی و مجموعه های ذیربط طبق پروتکل های فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی اعلام شد.

 

prot

کلید واژه ها