تبریک موفقیت همنوردان عزیز در امتحانات ورودی سنگنوردی

موفقیت سه نفر از همنوردان عزیز در آزمون ورودی درجه ۳ سنگنوردی به ترتیب : آقای بهرام ممتاز فرزانهآقای محمدعلی عشقی نورخانم رفعت حسنی  هم چنین قبولی آقای رامین جعفرزاد در آزمون ورودی درجه ۲ سنگنوردی راتبریک گفته، واز خداوند متعال سلامتی وموفقیت روزافزون را برایشان خواستاریم.  هیئت کوهنوردی استان آذربایجانشرقی

موفقیت سه نفر از همنوردان عزیز در آزمون ورودی درجه ۳ سنگنوردی به ترتیب :

آقای بهرام ممتاز فرزانه
آقای محمدعلی عشقی نور
خانم رفعت حسنی

 هم چنین قبولی آقای رامین جعفرزاد در آزمون ورودی درجه ۲ سنگنوردی راتبریک گفته، واز خداوند متعال سلامتی وموفقیت روزافزون را برایشان خواستاریم.

 هیئت کوهنوردی استان آذربایجانشرقی

کلید واژه ها