برگزاری پزشکی کوهستان

پزشکی کوهستانزمان : جمعه  ۱۸ و ۱۹ آذر ماه برگزار کننده: هیئت کوهنوردی تبریزهزینه : ۵۰ هزار تومان قراجه داغی : ۰۹۱۴۴۰۲۴۲۵۵

پزشکی کوهستان
زمان : جمعه  ۱۸ و ۱۹ آذر ماه
برگزار کننده: هیئت کوهنوردی تبریز
هزینه : ۵۰ هزار تومان
قراجه داغی : ۰۹۱۴۴۰۲۴۲۵۵

کلید واژه ها