گزارش تصویری استقبال از فاتحان صعود زمستانی دیواره علم کوه مسیر لهستانیها سال۵۲ (مسیر اصلی)

امروز چهارشنبه ۱۸ بهمن ماه ۹۶ فاتحان صعود زمستانی دیواره علم کوه در میان استقبال نماینده اداره ورزش و جوانان ، ریاست هیات کوهنوردی استان ، مسئولین کوهنوردی استان ،مربیان ، پیش کسوتان و کوهنوردان به تبریز بازگشتند.

 

کلید واژه ها