گزارش تصویری از عملیات امداد و نجات در منطقه میشو مرند (۱)

کلید واژه ها