گزارش پیمایش خط الراس دنا

رشته کوه زاگرس به طول ۱۴۰۰ کیلومتر و عرض بین ۱۰۰تا ۲۰۰کیلومتر به مساحتی معادل ۳۳/۲۰۰۰کیلومتر مربع بیش از نیمی از استانهای کشور را پوشش می دهد
دنا قسمتی از زاگرس می باشد که از شمال غربی تا جنوب شرقی کشیده شده است که به سه رشته کوه اصلی و یک رشته فرعی عمودی توسط سه گردنه بیژن مورگل غربی و پوتک تقسیم می گردد
در تیرماه سال ۹۶ در قالب یک تیم ۸ نفره تصمیم گرفتیم تا دریک برنامه شش روزه ضمن عبور از خطالراس غربی وصعود قلل آن خود را به روستای خفر برسانیم
شنبه ۹۶/۴/۱۷ ترمینال تبریز را به مقصد اصفهان ترک نموده و پس از حدود ۱۴ ساعت مسافرت خسته کننده خودرا به ترمینال کاوه اصفهان می رسانیم یکشنبه ۹۶/۴/۱۸ راس ساعت ۹/۳۰ اصفهان را به سوی شهرستان سمیرم
ودرنهایت به مقصد روستای آب ملخ به ارتفاع ۱۸۱۵متر ترک نموده وپس از طی مسافتی ۲۹۰ کیلومتر ساعت ۱۵ خود را به روستای آب ملخ می رسانیم
سپس مکان را بسوی گردنه اتابکی ترک نموده درساعت ۲۰ خودرا به نزدیکی گردنه رسانده کمپ خویش رابرقرار می نماییم دوشنبه ۹۶/۴/۱۹ این مکان را ترک نموده وبعداز گذراندن منطه اتابکی بسوی جنوب غرب تغییر جهت داده
در ساعت ۱۷ به برفچال های زیر قله کل قدویس رسیدیم کمبود آب وبرفچال در طول مسیر مارا به چالشهای زیادی مواجه ساخت
وکلی از وقت وانرژی مارا تلف میکرد وبیم آن میرفت که کل برنامه را تحت الشعاع قرار بدهدبلاخره تصمیم گرفتیم شب را در ای مکان به صبح برسانیم
سه شنبه ۹۶/۴/۲۰ساعت ۸ صبح محل کمپ را ترک نموده از شیب تند زیر قله کل قدویس بالا رفته ساعت ۱۰ موفق به صعود قله کل قدویس شده
ودر ساعت ۱۰:۳۰ موفق به صعود قله کل شیدا شده بسوی قله کل بلبل حرکت نموده ساعت ۱۰:۴۵ این قله را پشت سر نهاده بسوی گردنه لای نخودحرکت نمودیمشیبی نسبتا تندهمراه با شن اسکی از قله کل بلبل مارا به گردنه لای نخودرهنمون می ساخت
پس از گذر از مسیر سنگلاخی شرقی دیواره های گردنه لای نخوداز شیب تندقله چاه وهلی بالا رفته در ساعت ۱۸ موفق به صعود شده بسوی گردنه خاکی مشرف به قله آب سپاه سرازیر شده
در ساعت ۱۹:۳۰ کمپ خودرا برقرار ساختیم چهرشنبه ۹۶/۴/۲۱ ساعت ۸ صبح بسوی قله آب سپاه حرکت نمودیم مسیر ۵ ساعته چاه وهلی تا قله آب سپاه درعین سخت وخشن بودن بسیار زیباودیدنی است
که در طول رشته دنا بتوان از آن به عنوان مسیری منحصر بفرد نام بردمسیری صخره ای با سنگهای کوتاه متعددونفس گیرمسیر درست از نوک تیغه ها عبور میکندخلاصه دنیایی منحصربفرداز صخره وسنگ است که هرکوهنوردی ارزوی دیدن آن را دارد.
قله کل هواپیمارا صعود کرده مسیررا بسوی جنوب شرق ادامه داده درساعت ۱۳:۱۵ موفق به صعودقله آب سپاه می شویم
اینک قله ایستگاه را در پیش رو داریم وگروه ما همچنان درحال پیش روی به قله خاکی ایستگاه ساعت ۱۶ به قله رسیده بسوی گردنه بین قله ایستگاه وقلات بزی سرازیر میشویم
این قسمت به علت صخره ای بودن احتیاط زیادی را میطلبدپنجشنبه ۹۶/۴/۲۲ ساعت ۸ صبح از گردنه بالا رفته نکته قابل توجه در ادامه مسیر این است که مسیررا از دیواره قله قلات بزی روبه سمت شمال وبا احتیاط کامل ادامه داده بروی خط الراس قلات بزی کل فرهاد قرار میگیریم
هیجانی غیرقابل وصف داشتیم کوله های سنگین را در این محل قرار داده
به سوی قله صخره ای قلات بزی حرکت نموده در ساعت ۱۰موفق به فتح این قله زیبا وافسانه ای می شویم به یاد تمامی دوستان وشهدای کوهستان ادای احترام کرده وکلی عکس یادگاری میگیریم تا مبادا یاد وخاطره چنین روز فرخنده ای با گذر زمان به فراموشی سپرده شود
ساعت ۱۰:۳۰قله را ترک نموده به نزد کوله ها برمیگردیم به علت ضیق وقت ومشغله کاری از ادامه صعودبسوی دیگرقلل منطقه از جمله کل گردل پازنگ مورگل صرف نظر کرده ودونفر از همنوردان بنامهای جواد موسوی واکبرامجدرا جهت صعودقله ی صخره ای پوتک راهی قله کرده
ومابقی به پایین دستهاوبسوی آبشارخفرحرکت مینماییم انها پس از ۴۵ دقیقه موفق به صعودقله پوتک میشونددرساعت ۱۲ شب به آبشارخفرمیرسیم وشبی به یادماندنی را دراین مکان به صبح می رسانیم.
جمعه ۹۶/۴/۲۳ ساعت ۷ صبح اماده حرکت به پایین دستهامیشویم در جهت حرکت رودخانه ای نسبتا پر آب ادامه مسیر داده به تنگه ای بنام کالادون میرسیم با همکاری همدیگرتنگه را رد کرده حدودساعت ۱۱خودرا به منتهی الیه باغات خفررسانده
وخودرا به مرکز خفر میرسانیماز خفربه اصفهان و درنهایت به تبریز مراجعت مینماییم
فهرست شرکت کنندگان در این برنامه عبارت بودند از
۱:محمدرضابهتاش جودی (سر پرست برنامه ) و گزارش نویس
۲:سیدجوادشاطر موسوی (مسیول فنی)
۳:اکبرامجد(عکاس)
۴:زیبارسولیان (عکاس)
۵:مجیدیوسفی
۶:علی قربانی
۷:علیرضاستارپور
۸:رحیم نوین(تدارکات)

 

کلید واژه ها