گزارش تصویری استقبال باشکوه از عظیم قیچی ساز در فرودگاه بین المللی تبریز

تصاویر از : خانم رسولیان – آقای مجید یوسفی دیبازر

کلید واژه ها