گزارش تصویری استقبال از هیمالیا نوردان در فرودگاه تبریز

همیالیا نوردان تبریزی سعید میرزایی و سیدهادی ستار فروغ با استقبال جامعه کوهنوردی استان ،  رئیس هیات و کادر هیات کوهنوردی استان از طریق فرودگاه تبریز وارد شهر اولین ها شدند 

اقای مهدی قلیپور  هم بامداد امروز با استقبال پر شکوه وارد تبریز شد

کلید واژه ها