گزارش تصویری از عینالی در آخرین جمعه برفی پاییز

عکس از: امیررضا جابری

کلید واژه ها