برگزاری کلاس سنگ :

گزارش تصویری دومین روز کلاس بازآموزی مربیان درجه ۳ کوهپیمایی

تصاویر از : مجید فرهمند