گزارش کمپ آموزشی پیمایش یخچالها و یخ نوردی و آموزشهای کاربردی مخصوص تیم فنی بانوان

بنابر گزارش روابط عمومی کارگروه بانوان هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان آذربایجان شرقی کمپ اموزشی پیمایش یخچالها و یخ نوردی و اموزشهای کاربردی مخصوص تیم فنی بانوان هیات کوهنوردی استان اذربایجانشرقی در منطقه یخچال شمالی ساوالان جمعه ۲ شهریور ۹۵ به کار خود پایان داد.

در این دوره تعداد هشت نفر از بانوان فنی کار برتر به اموزش و تمرین مبانی پایه و پیشرفته تکنیکهای یخ نوردی پرداختند.
مدرس این دوره اقای میرعلی اقاسیدی مربی درجه یک یخنوردی بودند.
کاراموزان و رزومه انها:


۱-خانم بیگدلی: سرپرست اسبق اردو های تیم ملی کوهنوردی بانوان کشور و مربی و مدرس
۲-خانم یاری: دعوت شده اسبق تیم ملی بانوان کشور و مربی
۳خانم علیزاده: دعوت شده اسبق تیم ملی بانوان کشور.و مربی
۴-خانم نعیمی: ازبانوان فعال در صعودهای داخلی و برون مرزی
۵-خانم نعمتی: از بانوان فعال در صعودهای داخلی و برون مرزی
۶-خانم هاشمی: از بانوان فعال در صعودهای داخلی و برون مرزی
۷-خانم رحیمی: از دیواره و یخچال نوردها و فنی کار فعال استان
۸-خانم رسولیان: مسئول روابط عمومی بخش بانوان هیات و از بانوان فعال کوهنوردی استان و هماهنگ کننده برنامه

 

کلید واژه ها