گزارش تصویری ۳ از مسابقه اسکای رانینگ انتخابی استان آذربایجان شرقی

تصاویری از پایان مسابقه و مراسم اهداء جوایز :

 

تصاویر از : 
مجید فرهمند
حسین عباسزاده
امیررضا جابری

کلید واژه ها