گزارش تصویری ۲ از مسابقه اسکای رانینگ انتخابی استان آذربایجان شرقی

تصاویری از طول مسیر  مسابقه:

 

تصاویر از : مجید فرهمند

کلید واژه ها