گزارش تصویری ۱ از مسابقه اسکای رانینگ انتخابی استان آذربایجان شرقی

تصاویری از اماده سازی و شروع مسابقه:

 

تصاویر از : 
مجید فرهمند
حسین عباسزاده
امیررضا جابری

کلید واژه ها