تجلیل از هیئت کوهنوردی استان و باشگاه آلپ تبریز در حاشیه مجمع عمومی فدراسیون

تجلیل از هیئت کوهنوردی استان و باشگاه آلپ تبریز در حاشیه مجمع عمومی فدراسیون

*در حاشیه مجمع عادی سالیانه فدراسیون، از هیئت‌های برتر در سال ۱۳۹۹ به شرح ذیل تقدیر و تجلیل شد؛ 🔺رتبه اول: هیئت استان «تهران»، آقای «اسماعیل‌زاده» 🔺رتبه دوم: هیئت استان «خراسان رضوی»، آقای «زحمتکش» 🔺رتبه سوم: هیئت استان «آذربایجان شرقی»، آقای «آقاسیدی» *در حاشیه مجمع عادی سالیانه فدراسیون، از دو باشگاه برگزیده و یکی از مربیان فعال، […]

J2GJW6MZCP JHJ0E3I3P3

*در حاشیه مجمع عادی سالیانه فدراسیون، از هیئت‌های برتر در سال ۱۳۹۹ به شرح ذیل تقدیر و تجلیل شد؛

🔺رتبه اول: هیئت استان «تهران»، آقای «اسماعیل‌زاده»

🔺رتبه دوم: هیئت استان «خراسان رضوی»، آقای «زحمتکش»

🔺رتبه سوم: هیئت استان «آذربایجان شرقی»، آقای «آقاسیدی»

*در حاشیه مجمع عادی سالیانه فدراسیون، از دو باشگاه برگزیده و یکی از مربیان فعال، بر اساس مؤلفه‌های ارزیابی فدراسیون به ویژه در توسعه آموزش و برگزاری دوره‌ها به شرح ذیل تقدیر شد؛

🔺باشگاه «دماوند تهران»؛آقای «سنجری»

🔺باشگاه «آلپ تبریز»؛ آقای «طراحی»

🔺و مربی گرانقدر؛ آقای «محمد فراهانی»

متن خبر https://msfi.ir/ArticleView/Index/20021

کلید واژه ها