حضور آقا سیدی به عنوان ناظر فدراسیون دوره بازآموزی مدرسان آبشار یخی در مدرسه یخنوردی میگون استان تهران

حضور آقا سیدی به عنوان ناظر فدراسیون دوره بازآموزی مدرسان آبشار یخی در مدرسه یخنوردی میگون استان تهران

حضور آقا سیدی رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان به عنوان ناظر فدراسیون دوره بازآموزی مدرسان آبشار یخی در مدرسه یخنوردی میگون استان تهران این دوره با حضور ۱۱ نفر ثبت نام و شرکت کننده روز هفتم بهمن ماه در مدرسه یخ‌نوردی میگون استان تهران برگزار گردید. در این دوره ابتدا مباحث طرح درس […]

حضور آقا سیدی رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان به عنوان ناظر فدراسیون دوره بازآموزی مدرسان آبشار یخی در مدرسه یخنوردی میگون استان تهران این دوره با حضور ۱۱ نفر ثبت نام و شرکت کننده روز هفتم بهمن ماه در مدرسه یخ‌نوردی میگون استان تهران برگزار گردید. در این دوره ابتدا مباحث طرح درس و بازخورد سه سال گذشته آموزش مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد تصمیم و تصحیح لازم در ویرایش آینده آن اعمال گردد. سپس دوره با صعود از آبشار یخی و سایر موارد عملی پیگیری و به پایان رسید. زارعی رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی به همراه اقایان اقبال افلاکی رئیس کمیته تیم‌های ملی و حمید آسیابان رئیس کمیته امور استان‌ها با حضور در مدرسه میگون ضمن قدردانی از مسؤلین این مدرسه از زحمات عوامل اجرایی آن تشکر و این مجموعه را در پیشرفت رشته یخ نوردی موثر دانست، همچنین دوره هایی مثل آبشار یخی، دیواره‌نوردی، نجات برف، نجات فنی را از دوره‌های بسیار حساس خواند و توصیه نمود ضمن تربیت مدرسان این دوره‌ها و باز کردن عرصه برای جوانان توام با صیانت از جایگاه مدرسی این رشته‌ها و توجه و دقت لازم در اعطای مدرسی این رشته‌های حساس صورت گیرد. 

کلید واژه ها