بررسی کارشناسی حادثه دارانداش

بررسی کارشناسی حادثه دارانداش

بررسی کارشناسی حادثه آبشار دارانداش در ۲۵ دی در محل دفتر هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی با حضور کارشناسان هیئت کوهنوردی آقایان سلیمان قره جه داغی، مهدی سیمین و یونس شرق و سرپرست تیم و فرد مصدوم جهت ارائه گزارش به مراجع قضایی تشکیل شد.

بررسی کارشناسی حادثه آبشار دارانداش در ۲۵ دی در محل دفتر هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی با حضور کارشناسان هیئت کوهنوردی آقایان سلیمان قره جه داغی، مهدی سیمین و یونس شرق و سرپرست تیم و فرد مصدوم جهت ارائه گزارش به مراجع قضایی تشکیل شد.
IMG-20210114-WA0016

IMG-20210114-WA0013

IMG-20210114-WA0015

کلید واژه ها