کسب مقام اول توسط تیم استان در مسابقات اسکای رانینگ

  تیم اسکای رانینگ استان آذربایجانشرقی در دور نهایی مسابقات کشوری در تهران ،منطقه توچال با اقتدار شرکت کرده و رتبه های دوم ( صابر چرخی ) ، رتبه پنجم ( یاسر فرخی ) و رتبه ششم ( جعفر عبدلی) را کسب و در نتایج تیمی استان آذربایجانشرقی مقام اول را بدست آورد. از اعضای […]

  تیم اسکای رانینگ استان آذربایجانشرقی در دور نهایی مسابقات کشوری در تهران ،منطقه توچال با اقتدار شرکت کرده و رتبه های دوم ( صابر چرخی ) ، رتبه پنجم ( یاسر فرخی ) و رتبه ششم ( جعفر عبدلی) را کسب و در نتایج تیمی استان آذربایجانشرقی مقام اول را بدست آورد. از اعضای محترم تیم و هیئت کوهنوردی استان و مجمومه ورزشی کبود اسپورت که حامی تیم بود، تقدیر می گردد.

کلید واژه ها