انتصاب جدید در هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان

طی حکمی آقای میرعلی آقا سیدی، ریاست محترم هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان سرکار خانم سعیده هاشمی را به سمت مسئول روابط عمومی هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان منصوب کردند.

طی حکمی آقای میرعلی آقا سیدی، ریاست محترم هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان سرکار خانم سعیده هاشمی را به سمت مسئول روابط عمومی هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان منصوب کردند.

کلید واژه ها

مطالب مرتبط