نشست دورهمی کوهنوردان در قرارگاه کوهنوردی عظیم قیچی ساز

نشست دورهمی کوهنوردان در قرارگاه کوهنوردی عظیم قیچی ساز

نشست دورهمی کوهنوردان با حضور مسئولین هیئت کوهنوردی استان و آقای سید هادی ستار فروغ از هیمالیانوردان شهر تبریز روز دوشنبه ۲-۴-۹۹ در قرارگاه کوهنوردی عظیم قیچی ساز برگزار و در خصوص کوهنوردی در هیمالیا بحث و انتقال تجربه شد.    

نشست دورهمی کوهنوردان با حضور مسئولین هیئت کوهنوردی استان و آقای سید هادی ستار فروغ از هیمالیانوردان شهر تبریز روز دوشنبه ۲-۴-۹۹ در قرارگاه کوهنوردی عظیم قیچی ساز برگزار و در خصوص کوهنوردی در هیمالیا بحث و انتقال تجربه شد.

 

 

کلید واژه ها