پای صحبتهای هیمالیانوردان در قرارگاه عظیم قیچی ساز

پای صحبتهای هیمالیانوردان در قرارگاه عظیم قیچی ساز

اولین جلسه دورهمی در خصوص انتقال تجربیات کوهنوردی در قرارگاه کوهنوردی جهان پهلوان عظیم قیچی ساز با حضور مسئول کمیته هیمالیانوردی هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان جناب آقای سیدهادی ستارفروغ.زمان دوشنبه  ۲-۴-۱۳۹۹ ساعت ۱۸ الی ۲۰شرکت برای عموم آزاد است.

اولین جلسه دورهمی در خصوص انتقال تجربیات کوهنوردی در قرارگاه کوهنوردی جهان پهلوان عظیم قیچی ساز با حضور مسئول کمیته هیمالیانوردی هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان جناب آقای سیدهادی ستارفروغ.
زمان دوشنبه  ۲-۴-۱۳۹۹ ساعت ۱۸ الی ۲۰
شرکت برای عموم آزاد است.

hadi

کلید واژه ها