ًضدعفونی سالن سنگنوردی کوثر

ًضدعفونی سالن سنگنوردی کوثر

روز جمعه مورخه ۲۳-۳-۹۹ سالن سنگنوردی کوثر پس از نظافت و شستشوی کامل طبق پروتکل های وزارت بهداشت و بخشنامه های فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ضد عفونی شد.

روز جمعه مورخه ۲۳-۳-۹۹ سالن سنگنوردی کوثر پس از نظافت و شستشوی کامل طبق پروتکل های وزارت بهداشت و بخشنامه های فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ضد عفونی شد.

کلید واژه ها