مادر بزرگوار جناب آقای مجید رحمان بیگی آسمانی شدند

مادر بزرگوار جناب آقای مجید رحمان بیگی آسمانی شدند

مادر بزرگوار جناب آقای مجید رحمان بیگی آسمانی شدند

 کلُّ مَنْ عَلیها فَان وَ یبقَی وَجْهُ رَبَّک ذوالجلالِ والاکرامِ

tasliat

جناب آقای مجید رحمان بیگی ،ریاست محترم هیئت کوهنوردی شهرستان تبریز

ضایعه درگذشت ( مادر) مهربان و مومنتان را از صمیم قلب تسلیت عرض می کنیم.
خداوند متعال روح پاکش را با سرورش فاطمه زهراء محشور نماید و به بازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید.

هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان آذربایجانشرقی

کلید واژه ها