معرفی برترین ورزشکار، داور،مربی،مدیر و پدیده ورزشی هیِئت کوهنوردی استان آذربایجانشرقی

معرفی برترین ورزشکار، داور،مربی،مدیر و پدیده ورزشی هیِئت کوهنوردی استان آذربایجانشرقی

معرفی برترین ورزشکار، داور،مربی،مدیر و پدیده ورزشی هیِئت کوهنوردی استان آذربایجانشرقی در سال ۱۳۹۸

معرفی برترین ورزشکار، داور،مربی،مدیر و پدیده ورزشی هیِئت کوهنوردی استان آذربایجانشرقی در سال ۱۳۹۸

۱- برترین ورزشکار: خانم زهرا نعمتی  – آقای محمد پیروسار

۲- برترین داور : خانم رفعت حسنی – آقای یعقوب آقایی

۳- برترین مربی : خانم نرگس آرازش – آقای دکتر جبرائیل شعربافی

۴- برترین مدیر : خانم رقیه فلاح – آقای صمد احمدی نژاد

۵ – پدیده کوهنوردی : آقای طاها رحیمی از سراب

کلید واژه ها