اهدای احکام جدید به مسئولین کمیته های هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان توسط ریاست محترم هیئت

اهدای احکام جدید به مسئولین کمیته های هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان توسط ریاست محترم هیئت

در مورخه ۹۸/۱۰/۱۹ روز پنجشنبه  جلسه اهدای احکام جدید مسئولین کمیته های هیئت  کوهنوردی و صعود های  ورزشی استان برای یک سال آینده با حضور ریاست و دبیر و اعضای کمیته ها تشکیل گردید در این جلسه آقای سیدی ریاست هیئت کوهنوردی استان ضمن تشکر از تلاش اعضا و مسئولین کمیته های قبلی در طی […]

در مورخه ۹۸/۱۰/۱۹ روز پنجشنبه  جلسه اهدای احکام جدید مسئولین کمیته های هیئت  کوهنوردی و صعود های  ورزشی استان برای یک سال آینده با حضور ریاست و دبیر و اعضای کمیته ها تشکیل گردید در این جلسه آقای سیدی ریاست هیئت کوهنوردی استان ضمن تشکر از تلاش اعضا و مسئولین کمیته های قبلی در طی دوران تصدی مسئولیتشان، به مسئولین جدید کمیته ها در تحقق اهداف عالیه کوهنوردی ،آرزوی موفقیت کردند و سپس هریک از کمیته ها نکته نظرات خود را در مورد مسائل و برنامه های مربوط به کمیته خود بیان نمودند، ‌در ادامه‌ جلسه ریاست هیئت برنامه ها و سیاست های آتی هیئت در مورد عملکرد کمیته ها را تبیین  و از مسئولین کمیته ها خواستند در اجرای پیشبرد بیش از پیش اهداف و‌ سیاستهای هیئت ، در زمان تصدی مسئولیتشان کوشا و پویا باشند.

کلید واژه ها