ارائه گزارش اولین صعود زمستانی دیواره علم کوه از مسیر لهستان ۵۲ توسط گروه ژانو در باشگاه آلپ تبریز

ارائه گزارش اولین صعود زمستانی دیواره علم کوه از مسیر لهستان ۵۲ توسط گروه ژانو در باشگاه آلپ تبریز

این گزارش حاصل صعود ارزشمند گروه ژانو در بهمن ماه ۱۳۹۶ بود که در آن جشنواره بعنوان دومین صعود برتر کشور انتخاب گردید . این برنامه به همت باشگاه آلپ در محل دفتر این باشگاه با حضور اعضای باشگاه و سایر کوهنوردان برگزار گردید . ارائه این گزارش بعهده آقای محمد پیرو سار عضو گروه […]

این گزارش حاصل صعود ارزشمند گروه ژانو در بهمن ماه ۱۳۹۶ بود که در آن جشنواره بعنوان دومین صعود برتر کشور انتخاب گردید . این برنامه به همت باشگاه آلپ در محل دفتر این باشگاه با حضور اعضای باشگاه و سایر کوهنوردان برگزار گردید .

ارائه این گزارش بعهده آقای محمد پیرو سار عضو گروه ژانو بود.

در پایان این مراسم ، همنوردان باشگاه آلپ از آقای رضا طراحی مدیر و مربی باشگاه ، به بهانه انتخاب بعنوان یکی از مربیان برتر بخش ناوبری کشور تقدیر به عمل آوردند.

کلید واژه ها