تجلیل از سرکار خانم زهرا نعمتی

تجلیل از سرکار خانم نعمتی

در جشنواره ورزش همگانی بانوان که همزمان با هفته تربیت بدنی با حضور خانم‌ فرهادی زاد معاون‌توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان در استادیوم تختی تبریز در مورخه ۹۸/۸/۲ ‌ بر گزار گردید کوه بانو‌زهرا نعمتی بعلت موفقیت در صعود به قله ۸۱۶۳ متری ماناسلو مورد تجلیل قرار گرفتدر جشنواره ورزش همگانی بانوان که همزمان با هفته تربیت بدنی با حضور خانم‌ فرهادی زاد معاون‌توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان در استادیوم تختی تبریز در مورخه ۹۸/۸/۲ ‌ بر گزار گردید کوه بانو‌زهرا نعمتی بعلت موفقیت در صعود به قله ۸۱۶۳ متری ماناسلو مورد تجلیل قرار گرفت.

۴۶۴۱۳۲۱۴۴_۲۱۰۴۵۰

کلید واژه ها

مطالب مرتبط