نتایج ششمین دوره مسابقات سنگنوردی کشور گروه دختران

نتایج ششمین دوره مسابقات سنگنوردی کشور گروه دختران

نتایج مسابقات

نفرات برتر ششمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور تیرماه ۱۳۹۸، تبریز، بخش دختران، ماده سرطناب، رده سنی نونهالان A

مقام اول: ارنیکا احتشامی استان قزوین

مقام دوم: روژینا گریی استان فارس

مقام سوم:ایسل احمدی زاده استان زنجان

نفرات برتر ششمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور تیرماه ۱۳۹۸، تبریز، بخش دختران، ماده سرطناب، رده سنی نوجوان C

مقام اول: سارا زراعت زاده استان کرمان

مقام دوم: انوشه واشقانی فراهانی استان تهران

مقام سوم: زهرا نوری استان اصفهان

  نفرات برتر ششمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور تیرماه ۱۳۹۸، تبریز، بخش دختران، ماده سرطناب، رده سنی نوجوان D

مقام اول: ارغوان کاظمی استان فارس

مقام دوم: کوثر حمل بر ملکی استان اذربایجان شرقی

مقام سوم: نیایش رضاپور استان خراسان شمالی

  نفرات برتر ششمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور تیرماه ۱۳۹۸، تبریز، بخش دختران، ماده سرطناب، رده سنی نونهالان B

مقام اول:فاطمه سادات رضوی استان خراسان رضوی

مقام دوم: ارنیکا سالاری استان تهران

مقام سوم: اریانا دهقان نیری استان تهران

IMG-20190720-WA0007

 

IMG-20190720-WA0011

 

IMG-20190720-WA0002IMG-20190720-WA0009IMG-20190720-WA0008IMG-20190720-WA0006

کلید واژه ها