نتایج ششمین دوره مسابقات قهرمانی کشور در گروه پسران

نتایج ششمین دوره مسابقات قهرمانی کشور در گروه پسران

نتایج مسابقات سنگنوردی

نفرات برتر ششمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور تیرماه ۱۳۹۸، تبریز، بخش پسران، ماده سرطناب، رده سنی نوجوانان D

مقام اول: محمدرضا طرلانی از استان تهران

مقام دوم: اهورا شاه صنمی از استان خوزستان

مقام سوم: هیراد رشیدی کاونرودی از استان هرمزگان

نفرات برتر ششمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور تیرماه ۱۳۹۸، تبریز، بخش پسران، ماده سرطناب، رده سنی نوجوانان C

مقام اول: ابوالفضل محمدی از استان خراسان رضوی

مقام دوم: امیرحسین ایرانشاهی از استان تهران

مقام سوم: رضا غبیشاوی از استان خوزستان

نفرات برتر ششمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور تیرماه ۱۳۹۸، تبریز، بخش پسران، ماده سرطناب، رده سنی نونهالان B

مقام اول: ونداد طالعی از استان تهران

مقام دوم: رادمان تاجیک از استان تهران

مقام سوم: محمد ویسوئی از استان بوشهر

نفرات برتر ششمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور تیرماه ۱۳۹۸، تبریز، بخش پسران، ماده سرطناب، رده سنی نونهالان A

مقام اول: امیرحسین فرهنگی از استان تهران

مقام دوم: محمدطاها قیصری از استان فارس

مقام سوم: سید سبحان سجادی از استان خراسان رضوی

۲۰۱۹۰۷۱۸_۲۳۰۱۵۳

IMG-20190718-WA0005IMG-20190718-WA0004IMG-20190718-WA0003IMG-20190718-WA0002IMG-20190718-WA0001IMG-20190718-WA0000

کلید واژه ها