صعودهای برون مرزی کوهنوردان استان آذربایجانشرقی

صعودهای برون مرزی کوهنوردان استان آذربایجانشرقی

صعودهای برون مرزی کوهنوردان استان آذربایجانشرقی

۴۴۷۸۱۷۳۲۵_۱۶۴۵۵۴[۱]

 

۴۵۵۲۰۴۶۷۷_۴۳۹۶۷۸[۱]

با آرزوی سلامتی و موفقیت برای همنوردان باشگاه کی۲ در صعود مستقل به قلل بالای ۷۰۰۰ متری پوبدا و خانتنگری  و همچنین آرزوی  موفقیت و سلامتی برای صعود مستقل همنوردان باشگاه کوهنوردی کمتال سردرود.

کلید واژه ها