قبول شدگان آزمون ورودی مربیگری درجه ۲ برف و یخ

اسامی قبول شدگان آزمون ورودی مربیگری درجه ۲ برف و یخ.

 قبولی آقایان احد نصیرزاده، حجت آزادی و قادر مرادی  در آزمون ورودی مربیگری درجه ۲ برف و یخ را به ایشان و جامعه کوهنوردی استان تبریک عرض می نماییم. 

با آرزوی موفقیت های روز افزون.

کلید واژه ها