دومین سالروز پیوستن نام ایران به باشگاه ۸۰۰۰ متری ها توسط عظیم قیچی ساز

دومین سالروز پیوستن نام ایران به باشگاه ۸۰۰۰ متری ها توسط عظیم قیچی ساز

دومین سالروز پیوستن نام ایران به باشگاه ۸۰۰۰ متری ها

امروز بیست و نهم اردیبهشت دو سال از پیوستن نام ایران به باشگاه هشت هزار متری ها توسط عظیم قیچی ساز می گذرد……عظیم کاری کرد کارستان…..به راستی عظمت کار عظیم را چه کس یا کسانی درک کردند…..گام برداشتن در منطقه مرگ بدون اکسیژن کمکی و بدون بهره گیری از شرپا……عظیم جزء هفده انسان روی کره خاکی است که توانست بدون اکسیژن مصنوعی هر چهارده قله هشت هزار متری را صعود نماید…..کفش های عظیم در تمام صعودهایش تنها همراهش بودند وی هر چهارده صعود را با همان کفش انجام داد…..گفتنی از عظیم بسیار است……..او پر قدرت،متواضع،هشیار،محجوب و بی سر و صداست….چه بسیار صعودهایی که در حد دو سه نفر او را در فرودگاه بدرقه می کردند و حتی در برخی از صعودهایش وقتی به تهران می رسید خبر دار می شدیم…..او همواره از هیاهو و حاشیه فراری بود……..عظیم کانچن جونکا و گاشربروم یک و دو را در طول تنها چهار ماه صعود کرد…..عظیم آناپورنا،کی تو و ماناسلو را هم در شش ماه…..گاشربروم دو را بدون هم هوایی هفتاد ساعته و چوایو را در کمتر از بیست ساعت از کمپ اصلی صعود کرد…..شیشا پانگما را به تنهایی صعود و یک ساعت روی قله ایستاد تا کمی هوا باز شود و از کوله اش عکس گرفت…..ماناسلو را در دو هفته صعود کرد….چند قله هشت هزار متری را به عنوان اولین ایرانی صعود کرد…..اورست را دو بار صعود کرد در بار اول از قله جنوبی وقتی کپسول اولش به اتمام رسید بقیه صعودش را بدون کپسول صعود کرد آن هم چون سرپرست به او اجازه نداده بود و الا او توانایی اش را داشت…..در آناپورنا زمانی که بسیاری در حال ترک منطقه بودند از کمپ دو تا قله پیشرو بود و فقط کسانی که با تصمیم عظیم در منطقه ماندند از رد پای او بهره جسته و به قله رسیدند….در دائولاگیری هم پیشرو بود و به همراه چهار ایرانی دیگر و یک شرپا به قله رسید…..در گاشربروم دو با از جان گذشتگی لحظاتی پس از صعود قله زنده یاد لیلا اسفندیاری و سقوط وی از زیر قله مسیر سقوطش را دنبال کرد تا بر سر بالینش باتوم هایش را به عنوان نشانه ای بگذارد و خبری قطعی برای خانواده اش بیاورد…..در برودپیک بابانوف روس از قدرت او در کمپ اصلی متحیر ماند وقتی متوجه شد عظیم از کمپ سه تا گردنه به تنهایی ده ساعت برف کوبی کرده…..و آن کوه نورد خارجی که از چهار حرف انگلیسی در کنار هم لقبی به وی داد با این مفهوم که عظیم کوه نوردی که نیازی به هم هوایی ندارد…….درود بر عظیم….یاشاسین عظیم.

منبع: صفحه اینستاگرام محمود شعاعی

۵۹۴۰۷۰۲۳_۴۶۱۰۸۰۴۴۱۳۶۴۶۱۰_۸۱۶۶۱۴۹۷۵۰۶۱۱۳۲۸۴۴۶_n ۵۹۸۶۵۴۲۱_۸۶۰۳۵۲۸۹۴۲۹۹۷۹۲_۱۳۰۸۶۲۰۲۲۷۷۵ ۶۰۴۵۷۸۹۷_۱۳۵۷۰۸۶۵۲۴۴۳۸۸۷۷_۳۲۴۴۳۲۸۹۶۲۹۹۴۵۱۵۸۰۴_n ۶۰۶۰۱۷۳۰_۲۹۴۸۹۲۲۶۸۰۶۷۰۴۸_۸۰۳۲۱۳۳۷۸۹۲۴ ۶۰۷۹۶۶۲۰_۳۶۰۹۳۸۴۷۱۱۹۷۸۹۲_۴۳۸۳۴۹۴۷۵۰۳۲۹۵۸۸۴۴۲_n

 

کلید واژه ها