اولین جلسه هم اندیشی در هیات شهرستان هشترود

اولین جلسه هم اندیشی در هیات شهرستان هشترود

جلسه هم اندیشی…

اولین جلسه هم اندیشی با حضور دبیر و کارگروههای صعودهای ورزشی استان با رئیس اداره ورزش و جوانان و هیات شهرستان هشترود در مورخه ۲۸-۰۲-۹۸ تشکیل و در مورد مسائل سنگنوردی داخل سالن و دیواره موجود بررسی های لازم به عمل آمد تا در جهت رفع مشکلات موجود تمهیدات لازم با مساعدت اداره ورزش و جوانان و هیان کوهنوردی استان و کارگروه صعودهای ورزشی در رفع مشکلات موجود به عمل آید.۴۵۵۲۲۰۴۶۶_۴۷۵۴۳۹ ۴۵۵۹۱۹۲۷۴_۲۵۳۰۲۲ 

کلید واژه ها